Menüü

Uudised

20/05/2012 21:10  Varasuhte määrused EL-s
Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades
Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades
Tegu on kahe määruse eelnõuga, mida käsitletakse paketina ja mis reguleerivad kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise küsimusi ühelt poolt abieluvararežiime käsitlevates asjades ja teiselt poolt registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades. Hetkel ükski EL õigusakt neid küsimusi ei reguleeri, sest abieluvaraga seonduv on välistatud muude kehtivate samu teemasid käsitlevate instrumentide rakendusalast. Nii kohaldavad kõik riigid sellistel juhtudel oma siseriiklikke kohtualluvuse, rahvusvahelise eraõiguse ja tsiviilprotsessi norme. Sisuliselt viib see tulemuseni, et tegu on 27 erineva omavahel koordineerimata süsteemiga ning rahvusvahelistel paaridel võib esineda tuntavaid raskusi oma varasuhete organiseerimisel. Eelnõuga lubatakse paaridel ise kokku leppida, milline õigus nende vararežiimile peaks kohalduma ning millise riigi kohtus vaidluse korral oma varatüli lahendada. Kokkuleppe puudumisel kohalduvad määruse ühtsed reeglid.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar